PDKS - Personel Takip Sistemi

PDKS - Personel Takip Sistemi

PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemi ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmasıdır. Personel Takip Sistemi - PTS olarak da bilinen PDKS sistemlerinin temel amcı, çalışanların işe geliş ve gidiş saatlerini kayıt altına almak, puantaj oluşturmak ve maaş hakedişlerini hesaplanmaktır. Personel Takip Sistemlerini genellikle işletmelerin İnsan Kaynakları ve Muhasebe departrmanları tarafından kullanılır. İşletmeye hangi PDKS sistemlerinin satın alınacağına ise genellikler Satın Alma veya Bilgi İşlem departmanları karar verir. Bu durumun doğal sonucu olarak da işletmeler ihtiyaçlarını %100 karşılayacak Personel Takip Sistemine birkaç hatalı satın alma deneyiminden sonra ulaşabilmekteler.

PDKS - Personel Takip Sistemi iki temel unsurdan oluşmaktadır. Personel Devam Kontrol Sisteminde personellerin tanınmasında ve giriş çıkışlarının kayıt altına alınmasında kullanılan PDKS okuyucuları, sistemin DONANIM ayağını oluştururlar.

Personel Takip Sistemlerini kullanılan personel takip cihazlarına göre üç ana gruba ayırabiliriz.
 1. Yüz Okuma
 2. Parmak İzi Okuma
 3. Kartlı Personel Takip Sistemi
PDKS Sisteminde, PDKS okuyucularından gelen verileri kayıt altına almak ve bu kayıtlardan ihtiyaç duyulan raporları üretmek için kullanılan PDKS Programı yada bilinen diğer adıyla Personel Takip Programı, sistemin YAZILIM ayağını oluşturu. Personel takip sistemi satın alma sürecinde bir çok kullanıcı sadece PDKS cihazlarının özelliklerine bakarak hangi PDKS sistemini satın alacağına karar vermektedir. Bu da genellikle işletme ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayan bir personel devam kontrol sisteminin satın alınmasına neden olur. PDKS cihazlarının, personel takip sistemi içindeki tek görevi personelin tanınmasını sağlamktır. Bu işlem esnasında oluşan giriş-çıkış saatlerini içeren datayı PDKS Programına aktarana kadar saklamak da PDKS okuyucularının görevidir. Bunun dışında kalan bütün ihtiyaçlarınız personel takip programı tarafından karşılanacaktır. Tam da bu sebepten hangi personel takip sitemini satın alacağınıza karar vermeden önce mutlaka PDKS programına ait özellikler dikkatlice incelemelisiniz.
Personel Devam KontrolSistemlerine ait iki temel öğe (PDKS Programı ve PDKS Cihazı) birbiriyle %100 uyumlu olmalıdır. Satın alma sürecinde bunlardan herhangi bir tanesi göz ardı edilmemelidir. Aksi durumda satın alacağınız Personel Takip Sistemi işinizi kolaylaştırmak yerine hiç hesapta olmayan zorlukları karşınıza getirecektir.

Kullanmakta olduğunuz Personel Devam Kontrol Sistemi sizi EXCEL tablolarına makküm etmişse ve/veya günde 30 skdan fazla zamanınızı alıyorsa, doğru Personel Takip Sistemini KULLANMIYORSUNUZ demektir. Hiç vakit kaybetmeden uzmanlarımız ile iletişime geçmelisiniz.
Paranızı ve zamanınızı boşa harcamadan, ihtiyaçlarınızı %100 karşılayacak olan doğru PDKS Sistemini satın almak ve kurmak için alanında uzman ekibimize ücretsiz danışabilirsiniz.

Personel Takip Sistemleri, çalışan personellere ait;
 • Normal çalışma mesaileri,
 • Fazla mesaileri,
 • Eksik çalışmaları,
 • Ücretli izinleri,
 • Ücretsiz izinleri,
 • Mazeret izinleri,
 • Yıllık izinleri,
 • Doğum izinleri,
 • Evlilik izinleri,
 • Ölüm izinleri,
 • Görevlendirilmeleri,
 • Ücretli raporlu izinleri,
 • Ücretsiz raporlu izinleri,
 • Mola
vb. hakedişlerine ait zaman bilgilerini kayıt altına alır ve depolar.
Depolanan kayıtlardan, işletme ihtiyaçları doğrultusunda;
 • Giriş / Çıkış Raporları,
 • Geç gelenler raporu,
 • Erken çkanlar raporu,
 • İşe gelmeyenler (Devamszılar) raporu,
 • İzinliler raporu,
 • Raporlular izinleri,
 • İşletme içerisinde olanlar raporu,
 • Fazla mesai yapanlar raporu,
 • Yıllık İzin hakediş raporu,
 • Mola kullanım raporu,
 • Puantaj raporu,
 • Hakediş raporu,
 • Ücret pusulası,
 • Avans, Kazanç ve Kesinti raporları
vb. raporları üretir.