PDKS

Personel Devam Kontrol Sistemi Nedir?

PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemleri ifadesinin kısaltmasıdır. Firma çalışanlarının mesai başlangıç ve mesai bitiş saatlerini, izinlerini, görevlendirmelerini, devamsızlıklarını, mazeretleri vb. bilgileri kayıt altına alan, bu verileri kullanarak puantaj kartlarını oluşturan, raporlayan ve saklayan otomasyonlardır.

Çalışanların işe GİRİŞ ve ÇIKIŞ saatlerini kayıt altına alır. Bu verileri kullanarak geç gelenler , erken çıkanlar , fazla mesai yapanlar , devamsızlar, izinliler vb. raporları hazırlar ve ihtiyaç halinde tanımlı kişilere mail veya SMS olarak gönderirler. IK Departmanının Ipersonel yönetiminde sürekli ihtiyaç duyduğu puantaj raporlarını dakikalar içerisinde ve en doğru şekilde hazırlar.

Firmaların ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan puantaj sonuçlarını vb raporları, Bordro yazılımlarına aktaran ve/veya hesap pusulası oluşturan PDKS, Sistemleri günümüzde işletmelerin en temel ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir.

PDKS Sistemlerinin işletmeler için kritik derecede önemli hale gelmesinin ana nedenleri olarak;

  • Personel devam takip süreçlerini insan hatalarından tamamen arındırmaları,
  • Çok hızlı, doğru ve gübenilir puantaj ve maaş hesabı yapabiliyor olmaları,
  • İş gücü kaybını minimum seviyelere indirmeleri vb. yönleri sıralanabilir.

PDKS Sistemleri maliyet yönünden de oldukça avantajlıdır. Personel puantajları ve maaş hesabı için istihdam edilecek ek personele ayrılacak bütçenin çok çok altında bir yatırım ile satın almak mümkündür.Personel Takip Sistemleri iş gücü ve zamandan kayda değer derecede tasarruf etmenizi sağlar. Böylece PDKS Sistemine yapılan yatırım kısa sürede geri kazanılır. İlk yatırım ve sistem bakım-destek maliyeti dışında bir maliyeti yoktur. Bunun yanında Personel Devam Kontrol Sistemleri;

  • İzin kullanmazlar,
  • Hastalanmazlar,
  • Molaya ihtiyaçları yoktur,
  • En kritik zamanda İşten ayrılmazlar,
  • Puantaj ve maaşları hesaplarken arkadaşlarına pozitis ayrımcılık yapmazlar,
  • 7 gün 24 saat aynı kararlılık ve verimlilik ile çalışırlar.

Personel istihdam eden bütün firmalarda kullanılmakta olan PDKS Sistemleri işletmenin yapısına, personel sayısına, lokasyon sayısına, çalışma sistemine (vardiyalı, vardiyasız) vb. kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterse de iki ana katmandan oluşmaktadır. Bunlardan birisi PDKS Programları ve diğeri de PDKS Cihazlarıdır.

Speed UP PDKS Çözüm Odaklı Güvenilir ve Kaliteli Hizmetler Sunar.

Sayfa başına git