PDKS Cihazları?

PDKS - Personel Takip Cihazları

PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemi ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmasıdır. Personel Takip Sistemi - PTS olarak da bilinen PDKS sistemlerinin temel amcı, çalışanların işe geliş ve gidiş saatlerini kayıt altına almak, puantaj oluşturmak ve maaş hakedişlerini hesaplanmaktır. Personel Takip Sistemlerini genellikle işletmelerin İnsan Kaynakları ve Muhasebe departrmanları tarafından kullanılır. İşletmeye hangi PDKS sistemlerinin satın alınacağına ise genellikler Satın Alma veya Bilgi İşlem departmanları karar verir. Bu durumun doğal sonucu olarak da işletmeler ihtiyaçlarını %100 karşılayacak Personel Takip Sistemine birkaç hatalı satın alma deneyiminden sonra ulaşabilmekteler.