PDKS Programı

PDKS Programı

Neden Speed UP PDKS ?

 • Firmanıza, PDKS alanında yeni bir alışkanlık kazandırmak için.
 • PDKS sisteminizi kurumsal bir zemine oturtmak ve güçlendirmek için.
 • Personellerinize ait, giriş, çıkış, izin, devamsızlık vb. hareketleir kayıt altına almak ve arşivlemek için.
 • Arşivlenen PDKS hareketlerini kolayca ihtiyaç duyduğunuz raporlara dönüştürebilmek için.
 • Dönem sonların da kolayce puantaj oluşturabilmek için.
 • Oluturulan puantaj raporlarını Bordro programınıza hızlı ve kolay aktarabilmek için.
 • Kalabalık personele sahip işletmelede raporları hızlı ve etkin bir şekilde alabilmek için.
 • Çok şubeli işletmelerde şube personellerini merkezden kolayca yönetebilmek için.
 • Çok şubeli işletmelerde şube personellerini şube sorumlularının da gözlemleyebilemsi için.
 • Otomatik veri toplama modülü ile farklı yerlerdeki PDKS cihazlarından verilerin insan gücüne ihtiyaç duyulmadan kayıt altına alınması için.
 • Sade kullanımı kolay çok dilli (Latin alfabesinin kullanan bütün diller) ekranlara sahip olabilmek için.

Speed UP PDKS Programına ait genel özellikler.

 • Yazılım MS SQL veri tabanına sahiptir.
 • SAP, ORACLE, NETSİS, AX, LOGO, MİKRO vb. bordro yazılımlara kolay ve doğrudan entegre olabilme özelliğine sahiptir.