Lisanslı Speed UP MSSQL PDKS Yazılımı

LİSANSLI SPEED UP MSSQL PDKS YAZILIMI

Neden Speed UP PDKS Yazılımı?

 • Firmanıza Personel devam kontrol sistemi alanında yeni bir kültür getirmek ve personel yönetim sisteminizin kurumsal yapısını güçlendirmek veya oluşturmak için.
 • Personelinizin giriş – çıkış, izin, devamsızlık vb. hareketleri kayıt altına alınarak dönem sonlarında tek bir tuşla puantajlarını oluşturabilmek için.
 • Zamanı daha verimli kullanmak ve eve iş taşımamak için.
 • Bordro programınıza hızlı ve kolay entegrasyon için.
 • Personel puantajlarının hızlı, eksiksiz ve hatasız hazırlanabilmesi için.
 • Kalabalık personele sahip işletmelerin raporlarını hızlı ve etkin bir şekilde alabilmek için.
 • Çok şubeli işletmelerin şube personellerini ana merkezden yönetebilmeleri için.
 • Çok şubeli işletmelerin Şube bazında da etkin personel yönetimini sağlayabilmeleri için.
 • Çok şubeli işletmelerin veri toplama terminallerinden otomatik olarak merkezde bulunan Microsoft. SQL veri tabanına bilgi akışını sağlayabilmek için.
 • Sade kullanımı kolay çok dilli (Latin alfabesinin kullanıldığı bütün diller) ekranlara sahip olabilmek için.

Speed UP PDKS Yazılımı Genel Özellikleri

 • Saatlerce Maaş heabı için zaman ayırmaya, Denetleme telaşına, Personel karmaşasına SpeedUP PDKS Programı ile SON verin. .
 • PDKS Programı tamamı ile MSSQL veri tabanlıdır.
 • SAP-ORACLE-NETSİS-LOGO vb. programlara entegrasyon ve otomatik dosya aktarabilme
 • MSSQL tabanlı pdks programı latin alfabesinde tüm dillere uygundur. (Tükçe,İngilizce vb.)
 • MSSQL veri tabanı özelliği ile sql tabanlı muhasebe programlarıyla entegre çalışabilir. (Muhasebe Programına Personel Tanımlamasında Otomatik olarak güncellenebilir. Böylece Her iki tarafa personel girişi yapmamış olursunuz)
 • PDKS Programında çoklu şirket tanımlaması yapabilirsiniz.
 • Çoklu şirket tanımlamasında hareketleri geri çekme işlemi yapılabilir. Diğer şirkette orijinal hareketleri gösterilebilir.
 • PDKS Programı ile kullanıcı yetkilendirmeleri yapılabilir.
 • PDKS Programı ile kullanıcı yetkilendirmeleri sonucu hangi personellin ne işlem yaptığı takip edilebilir.
 • Kullanıcı yetkilendirmelerinde kullanıcılara özel menülere giriş veya menülerde müdahale yetkisi tanımlanabilir. (Menüye Giriş Sağlasın ancak Müdahale edemesin gibi)
 • Sınırsız kullanıcı tanımlama sayesinde istenildiği kadar kullanıcı ve yetki tanımlanabilir.
 • PDKS Programı arayüzünde yönetici olarak belirlenen kullanıcı arayüzdeki tüm başlıkları değiştirebilir. Kendilerine göre uyarlayabilirler.
 • Departmanlara bölümlere özel kısıtlamalar yapılabilir. Böylece her Departman amiri sadece kendi personellerinin Giriş / Çıkış hareketlerini görebilir.
 • SQL PDKS programına web arayüz entegresi yapılabilir. Web arayüzünden kullanıcı yetkilendirmeleri ile internet olan herhangi bir yerden personellerin giriş çıkışları izlenebilir.
 • Mail gönderme programı ile ilgili İstenilen zaman ve saatlerde Departman yetkililerine Personellerin giriş ve çıkış hareketleri mail olarak atılabilir.
 • Maillerde “Geç, Erken, Devamsız” vb. raporlamalar mail olarak atılabilir.
 • Her model terminal ile (Parmak izli , Kartlı) aktarım tek exe ile yapılabilir. (Böylece her cihaz icin ayrı aktarım modülü çalıştırılmamış olur)
 • Terminalden veriler Online, Offline ve istenilen zaman aralığında transfer edilebilir.
 • Birden fazla PDKS terminali kullanan işletmelerde veri transferi yazılım tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.iletişim kurulmayan ve/veya veri aktarımı yapılamayan terminallerin durumuyla ilgili bilgi önceden tanımlanmış yetkililere mail olarak gönderir.
 • Çok şubeli yerlerde hangi personelin hangi şubeden giriş çıkış hareketini takip edilebilir.
 • Puantaj değerleri tüm muhasebe programlarına aktarılabilir.
 • PDKS Programını server client şeklinde hiçbir kurulum gerektirmeden exe kopyalama yolu ile sağlanabilir.
 • PDKS Programında modem den yönlendirme sonucu internet olan herhangi bir yerden uzak bağlantı ile programa giriş sağlanabilir.
 • PDKS Programında vardiya planlaması yapılabilir, Plan dahilinde hareket edilmediği takdirde plan dışı gelme gibi raporlamalar yapılabilir.
 • PDKS Programında serbest çalışma sistemi uygulanabilir. (Personel hangi saatte gelirse gelsin 10 saat üzeri fm gibi)
 • Kart basmayan personellerde 30 gün tam olarak ayarlanabilir.
 • Vardiya değişimleri program tarafından otomatik olarak algılanıp yaptığı harekete göre hangi vardiyaya geldiği yakalanabilmektedir.
 • Programda personel kısıtlaması olmayıp istenildiği kadar personel tanımı yapılabilir.
 • Personel kartlarında personele özel tüm bilgiler yer almakta olup bunların raporlamaları ve süzmeleri yapılabilir.
 • Rapor dizaynları ile kullanıcı kendisine özel raporlar tasarlayabilirler.
 • PDKS Programında Sene ve Kıdeme Göre yıllık izin takibi yapılabilir.
 • Tüm raporlamalar esnek olup istenildiğinde mevcut raporlar dışında rapor tasarlamaları yapılabilir. Ve tüm raporlamalar Excel,Word,Pdf olarak alınabilir.
 • Personel kartlarında kişilere özel fm onayı sağlanabilir.
 • Personel kartlarında Çalışan personeller ve işten ayrılanları ayrı ayrı takip edebilir. İşten çıkan personelin kaydı silinmediği sürece geçmişe ait tüm verilerin kontrolü tutulup raporları alınabilir.
 • Personel kartlarında Resim yüklemesi yapılabilir.
 • Personel kartlarında isim soyad ve kart no ya sıralama yapılabilir.
 • Bilgisayar ortamında tutulan personel kayıtlarınızın aktarımı tarafımızdan yapılabilir.
 • Birden fazla giriş çıkışı program desteklemekte olup istenildiği takdirde aradaki hareketler ara hareketlere yazdırılabilir ve gün içinde sadece ilk ve son hareket pdks için baz alınabilir.
 • MSSQL PDKS Programımız maaş hesabı yapmakta olup saat ücretine göre ay sonunda personellerinize ait maaşları çıkartabilirsiniz.
 • Parasal değerlerde yuvarlama yapılabilir.
 • İstenildiği kadar izin tanımlaması yapılabilir. (d.Iznı, Görevli,Yıllık İzin vb)
 • Tanımlanmış olan izinlerin puantaj değerlerini çıkartabilir ve kimlerin hangi günlerde ve saatlerde izin kullandıklarının raporu alınabilir.
 • Personeller giriş veya çıkışlarını eksik yapması durumunda kullanıcı giriş veya çıkış hareketini değiştirebilir veya ekleyebilir ancak kullanıcı tarafından yapılan hareket işaretlenebilir.
 • Maaş hesaplarında Ek Kazanç Kesinti,Agi gibi tanımlamalar yapılabilir.
 • Pdks programında geç erken devamsız gibi renkledirmeler yapılabilir.
 • Giriş çıkış listelerinde geç gelenler,Erken çıkanlar,devamsızlar vb. raporlamalar alınabilir.
 • Programda “neden” kartı uygulaması yapılabilir.
 • Sınırsız sayıda departman ve bölüm tanımı yapılabilir.
 • Personel Giriş çıkış hareketleri kişi bazlı veya genel bazlı alınabilir.
 • Sayfa gridlerini kullanıcı kendine göre ayarlayabilir.
 • Maaş, Avans, Kesinti, Ekkazanc gibi parasal eklentileri toplu olarak % (yüzde) veya parasal olarak eklenebilir.
 • Personellerin maaşlara itirazı durumunda kişi bazlı maaş bordrosu çıkartılabilir.
 • Pdks Programımız yasal çalışma sistemine uygundur (Ht 45 Ayllık 225 Saat gibi)
 • Personellerin devamsızlıklarını fm den düşebiliriz.
 • Ht 45 saati doldurmayanların ht hak edişini vermesin gibi yasal ayarlamalar yapılabilir.
 • Fm lerde onay yapılabilir ve böylece onay olmayan fm ler aylık puantaja yansımayabilir.
 • Resmi ve dini tatil tanımlamaları yapılabilir.
 • Aylık puantaj sonucu toplam yapılan çalışma saatleri ve ücretler alınabilir.
 • Yemekhane programı mevcut olup pdks dekı personellerle entegre çalışmaktadır böylece işten çıkan personel yemek yiyemez yada günlük verilen hak kadar yemek yiyebilir.
 • Yemekhane programında pdks cihazından kart okutmamış ise yemek yememesi sağlanabilir.
 • Ziyaretçi takip programı mevcut olup kimlerin kimlere ziyarete ne zaman geldiği takibi sağlanabilir.
 • İşten çıkan personel cihazlar ile entegre çalışmakta olup personel işten çıktı ise parmağını, kartını veya yüzüne okutmaması sağlanabilir. (zk)
 • Vardiya tanımlaması yapılması durumunda vardiya dışı gelindiğinde kart, parmak veya yüzü okumaması sağlanabilir.
 • Giriş çıkışlarda yüz taraması sayesinde fotoğraf eşleştirmesine olanak sağlar.